Katalog veřejných rodokmenů

Jméno rodokmenuPříjmení v rodokmenuInfo
Název rodokmenuPříjmení v rodokmenuInfo
Vojtíškovi (73)Bednářová, Doležálek, Exner, Exnerová, Golníková, Hladík, Hladíková, Jahelka, Jahelková, Kadečková, Klapka, Klapková, Kozák, Kozáková, Kudrna, Kudrnová, Munzarová, Papík, Papíková, Petrová, Rosůlek, Rybová, Svoboda, Svobodová, Vlková, Vojtíšek, Vojtíšková, Zolníčková, Česáková, Čížková, Portál rodokmenu
Mrňávkovi (106), Bačina, Bačinová, Bažant, Dlabová, Hrubá, Hrubý, Hysek, Hysková, Hájek, Kratochvíl, Líkařová, Matysová, Mencáková, Mrňávek, Mrňávková, Musil, Novotná, Novák, Nováková, Pavlíček, Pavlíčková, Pikvanová, Radoušová, Rybář, Rybářová, Smetanová, Souček, Součková, Suchánek, Svobodová, Tichá, Tichý, Vacková, Vinařová, Zejfart, Zejfartová, Záškuba ??, Záškubová??, Řehounek, Řehounková, Šnitr, Šnitrová, Švatoňová, Portál rodokmenu
Houštěkovi (111), Bukovská, Bukovský, Hochman, Houštěk, Houštěková, Hoštěková, Hraběta, Hrabětová, Hrubá, Hrubý, Jandíková, Kabrhelová, Kajlová, Kačírek, Koblas, Koblasová, Kosinková, Kudrnáč, Kudrnáčová, Kňourek, Kňourková, Lohniská, Navrátil, Navrátilová, Pechová, Pultera, Seidl, Seidlová, Soumarová, Středová, Suchá, Vávrová, Vít, Vítová, Zahradníková, Zima, Zimová, Zítková, Šafránková, Šedek, Šedková, Portál rodokmenu
Ziklovi / Zyklovi - okolí (133)Brambora, Bramborová, Caldrová, Chmelařová, Dašek, Dašková, Dlesková, Dvorská, Fajlová, Hamplová, Hančová, Kamenický, Komárková, Koten, Krpatová, Kubec, Kudrnová, Kundrtová, Kučerová, Lenečková, Ludvíková, Munzarová, Nosek, Nováková, Opatrný, Petříčková, Pluhař, Pluhařová, Skvrna, Skvrnová, Součková, Tomášek, Tomášková, Tužilová, Urbanová, Vítek, Vítková, Zikl, Ziklová, Zvěřina, Zvěřinová, Zykl, Zyklová, Šandová, Portál rodokmenu
Černíkovi (57)Bukač, Bukačová, Březina, Březinová, Hampl, Hamplová, Hiršl, Hiršlová, Hrubý, Košťál, Košťálová, Ledvinka, Ledvinková, Macnerová, Mencáková, Morávková, Novák, Nováková, Plecháčková, Roll, Rollová, Samková, Skořepa, Vosika, Vosiková, Voženílková, Černík, Černíková, Česák, Česáková, Šimák, Šimáková, Portál rodokmenu
Tomáš Garrigue Masaryk (39), Brynychová, Bukovinská, Crane, Formánková, Garrigue, Halík, Korčáková, Kotík, Kropáčková, Lang, Masarik, Masaryk, Masaryková, Poche, Pocheová, Revilliod, Portál rodokmenu
Těchlovice z matriky (8)Drnková, Hyršl, Hyršlová, Novák, Nováková, Sehnoutek, Sehnoutková, Portál rodokmenu
Biberle - Pavlíkovi (22)Chalupová, Holadková, Holádko, Kalina, Kalinová, Pavlík, Přibylová, Sobotková, Vybíralová, Šartíková, Portál rodokmenu
Rodokmen - Radim Lekeš (12), Bečvářová, Lekeš, Staněk, Portál rodokmenu
Šlechta - Harrach (81)Buquoy, Genzendorf, Gonzaga-Novellara, Kinská z Vchynic a Tetova, Krumpacher, Meraviglia-Crivelli, Pelleiter, Zeller, von Dietrichstein, von Dietrichstein-Proskau, von Eggenberg, von Falkenhayn, von Gilleis, von Gleinitz, von Harrach, von Harrach zu Rohrau, von Herberstein, von Hohenzolern, von Humbrechtsfried, von Kreisbach, von Lamberg, von Perner-Rauchenschaden, von Schrattenbach-Haggenberg, von Thannhausen, von Völker, von Wackerzill, von Windisch-Grätz, von und zu Liechtenstein, z Horochu, z Rožmberka, ze Šternberka, ze Švamberka, zu Öttingen-Wallerstein, Portál rodokmenu
Šlechta - Kinský (54)Bořitová z Martinic, Capece dei Marchesi di Rofrano, Kinská z Vchynic a Tetova, Kinský z Vchynic, Kinský z Vchynic a Tetova, Krajířová z Krajku, Pouzarová z Michnic, Pálffy ab Erdöd, Sekerková ze Sedčic, Vchynský z Vchynic, de Nesselrode zu Ereshoven, von Fünfkirchen , von Harrach, von Hohenzollern-Hechingen, von Mitrowicz, von Porcia und Brugnera, von Puteani, von Thun und Hohenstein, von Ursenbeck, von und zu Liechtenstein, von und zu Trauttmansdorff, z Vřesovic, Šlik, Portál rodokmenu